ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN

Đặc sản miền Tây cô Nguyên chuyên cung cấp các sản phẩm đặc sản vùng miền tại miền tây như: Tôm khô Cà Mau, mắm tép Cà Mau, khô cá kèo Cà Mau, ba khía muối Cà Mau, Nem Lai Vung, bánh tét lá cẩm, khô cá lóc, vũ nữ chân dài…